โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เปิดกิจกรรม Workshop with Unit School อบรมทำเจลและสเปรย์ ป้องกันไวรัส Covid – 19 มอบให้แก่กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เปิดกิจกรรม Workshop with Unit School อบรมทำเจลและสเปรย์ ป้องกันไวรัส Covid – 19 มอบให้แก่กำลังพลและครอบครัว
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop with Unit School เปิดคอร์สสอนทำแอลกอฮอล์เจล และสเปรย์ โดย แผนกเภสัชกรรม มีตัวแทนกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 310 ในพื้นที่ค่ายวชิรปราการ ที่ได้รับมอบแอลกอฮอล์ จากกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 9 หน่วย และได้นำแอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบจาก กองทัพภาคที่ 3 มารับการอบรมการผลิตแอลกอฮอล์เจล และสเปรย์ สำหรับการใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัวภายในหน่วยของตนเองต่อไป
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #กองทัพบก