เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นอดีตกำลังพล ของ รพ.ค่ายวชิรปราการ

พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ ได้มอบหมายให้ พ.ท.คชาสินธุ์ วงษ์ท้าว รอง ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ จัดกำลังพลชุดจิตอาสาจากแผนกพยาบาลและกำลังพลชุดแพทย์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ร่วมทำการเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นอดีตกำลังพล ของ รพ.ค่ายวชิรปราการ มทบ.310 โดยมี พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.มทบ.310 และ พ.อ.สาธิต ไวยนนท์ เสธฯ มทบ.310 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เมื่อ 6 มี.ค. 63