เดินทางไกลและตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำปี พ.ศ.2563

พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ พร้อมกำลังพล ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำปี พ.ศ.2563 ณ พื้นที่ในค่ายวชิรปราการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63