มณฑลทหารบกที่ 310 มอบให้ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ทำการเปิด Unit School “การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

❤️🥰มณฑลทหารบกที่ 310 มอบให้ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ทำการเปิด Unit School “การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”👨‍⚕️
📌📌เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 310 มอบให้ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ทำการเปิด Unit School “การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ”ให้กับกำลังพล ครอบครัว เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างวันหยุดให้เกิดประโยชน์ โดยแผนกเภสัชกรรมได้จัดวิทยากร ในการอบรมและฝึกปฎิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานเพื่อทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส covid-19 โดยจะขยายผลการอบรมให้ แก่กำลังพล ครอบครัวในค่ายและประชาชนต่อไป ซึ่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับความรู้และผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน นำกลับไปใช้ที่บ้านต่อไป