📣📣📣มณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ได้แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 📌

📣📣📣มณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ได้แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
📌เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ได้แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ผลิตขึ้นมาโดยโรงพยาบาลค่ายฯ ให้กับหน่วยขึ้นตรง กอง/แผนก/ฝ่าย และหน่วยงานต่างๆ ภายในมณฑลทหารบกที่ 310 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้แก่กำลังพลภายในกองบังคับการ มณฑลทหารบกที่ 310 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพลซึ่งผลิตตามมาตรฐาน สำหรับการใช้ทำความสะอาดล้างมือ เป็นการรักษาความสะอาด ลดการแพร่ระบาดให้แก่กำลังพลและครอบครัวต่อไป