พาพลทหารกองประจำการกลับบ้านเยี่ยมครอบครัว ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เมื่อ 30 เม.ย.63

พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ มอบหมายให้ พ.ท.คชาสินธุ์ วงษ์ท้าว รอง ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ พาพลทหารกองประจำการกลับบ้านเยี่ยมครอบครัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ดูแลด้านสขภาพร่างกายให้กับครอบครัวกำลังพล พร้อมมอบเงินทุนช่วยเหลือเบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เมื่อ 30 เม.ย.63