ประดิษฐ์ถังดักไขมันสำหรับใช้ในครัวเรือน

พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.มทบ.310 พร้อมคณะ ได้กรุณาเยี่ยมชมการสาธิตการประดิษฐ์ถังดักไขมันสำหรับใช้ในครัวเรือน และการติดตั้งใช้งาน พร้อมทั้งได้กรุณามอบถังดักไขมันให้แก่กำลังพลที่อาศัยในบ้านพักเขต รพ.ค่ายวชิรปราการ โดยมี พ.อ.พัฒนพงค์ มีระเสน ผอ.รพ.ค่ายวชิรปราการ และกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 0900 น